εφταξουσάτος

ἑφταξουσᾱτος, -η, -ο (Μ)
(αντί αυτεξουσάτος) αυτεξούσιος.
[ΕΤΥΜΟΛ. < αυτ-εξουσ-άτος κατά παρετυμολογία από το εφτά (πρβλ. εφτά-ζυμος αυτό-ζυμος)].

Dictionary of Greek. 2013.

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.